Hoe werkt onze klachtenprocedure?

Als u een klacht heeft over EMC Gooi en Eemland adviseren we u om de klacht allereerst met de betrokkende of met zijn/haar leidinggevende te bespreken. Helpt een telefoontje niet, stuur dan een brief!

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. U dient dan een vragenformulier in te vullen en op te sturen naar de Geschillencommissie Zorg. De commissie kijkt naar wat zij redelijk en billijk vindt om de klacht op te lossen.

Meer informatie of een klachtenformulier is te vinden op www.degeschillencommissiezorg.nl

Heeft  u nog vragen? Mail dan met info@degeschillencommissiezorg.nl of bel 070-3105380.