Hoe werkt onze klachtenprocedure?

Als u een klacht heeft over EMC Gooi en Eemland adviseren we u om de klacht allereerst met de betrokkene of met zijn/haar leidinggevende te bespreken. Helpt een telefoontje niet, stuur dan een brief! De receptioniste kan u doorverbinden naar de juiste persoon. Zij zijn te bereiken via: 088-7531440.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van het Tergooi MC via klacht@tergooi.nl.

Indien u niet met de klachtencommissie uit komt kunnen zij u doorverwijzen naar de Geschillencommissie Zorg. U dient dan een vragenformulier in te vullen en op te sturen naar de Geschillencommissie Zorg. De commissie kijkt naar wat zij redelijk en billijk vindt om de klacht op te lossen.

Meer informatie of een klachtenformulier is te vinden op www.degeschillencommissiezorg.nl

Heeft  u nog vragen? Mail dan met info@degeschillencommissiezorg.nl of bel 070-3105380.