Patiëntendossier

Iedereen die bij ons behandeld wordt heeft een eigen patiëntendossier. Hierin staan uw persoonsgegevens (o.a. adres, telefoonnummer en BSN) en hierin wordt er van elke behandeling een verslag geschreven door de behandelaar. Op deze manier kan de huidtherapeut/dermatoloog bijhouden hoe u behandeld bent, wat de bijzonderheden zijn en wat het effect is.

Daarnaast kan een waarnemende collega de behandeling conform overnemen. Wij zijn verplicht om een dergelijk dossier van u bij te houden en zorgvuldig te bewaren. Als uw behandelingen stoppen zijn wij verplicht om uw dossier 15 jaar te bewaren; na deze termijn wordt het dossier vernietigd.

Naast behandelverslagen wordt u ook toestemming gevraagd voor het maken van foto’s. De foto’s worden gebruikt om het effect van de behandeling te beoordelen en worden opgeslagen in uw dossier. Binnen het EMC zorgen wij ervoor dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Dit doen we door gebruik te maken van een beschermd programma waarin de gegevens staan. Enkel uw behandelaar (huidtherapeut/dermatoloog) en hun ondersteuning kunnen bij uw gegevens.

U heeft recht op inzage en u kunt uw dossier opvragen bij uw behandelaar. Wij kunnen uw gegevens op uw USB-stick uploaden. Tevens heeft u het recht om gegevens te wijzigen of om gegevens over te dragen. Dit laatste kan nodig zijn voor een behandelaar buiten het EMC.

Daarnaast heeft u het recht om uw dossier te laten vernietigen. Hiervoor dient u bij ons een schriftelijke aanvraag voor vernietiging te ondertekenen. Uw dossier wordt dan na 3 maanden vernietigd.