Een vellig gevoel

Ik heb veel moedervlekken, die laat ik jaarlijks controleren door een dermatoloog. Dit jaar ben ik voor het eerst bij het EMC geweest omdat ze daar gebruik maken van een molemapper. De dermatoloog heeft mijn huid eerst uitgebreid onderzocht. Daarna zijn al mij moedervlekken met de molemapper vastgelegd. Volgend jaar doen we hetzelfde en worden de foto’s met elkaar vergeleken. Zo kunnen wij heel makkelijk zien of mijn moedervlekken veranderd zijn. Een vellig gevoel.

Behandeling